“Life’s gotta be about more than just solving problems.You want to get up in the morning and say ‘Yes I’m looking forward to that thing happening'”. – Elon Musk

“Det är konstigt vad folk kan brinna för. Från en som inte brinner för något över huvud taget” – okänd välgörare